Strategisch consultant

For change

Graag help ik organisaties om op strategisch niveau de beweging te maken naar Het Nieuwe Werken. Ik doe dat vanuit een heldere visie en jarenlange ervaring. Ik laat leiders en managers zien welke kansen, resultaten en mogelijkheden dit gedachtegoed biedt. Samen gaan we op reis naar een nieuwe en duurzame manier van werken.
 
Via een beproefde methode en interactieve sessies maken we de toekomst manifest. We staan stil en denken na. Samen beantwoorden we vragen als:
  • wat is Het Nieuwe Werken en wat kan het voor u betekenen?
  • waarom zou uw organisatie de stap naar Het Nieuwe Werken juist nu nemen?
  • welk ambitieniveau is voor u verantwoord?
  • welke wegen kunt u bewandelen voor een succesvolle introductie van het Nieuwe Werken en wat moet u zeker niet doen?
  • wie kunnen we in het project betrekken en binnen welke kaders gaan deze mensen acteren?
  • welke rollen vervult de interne organisatie en wie zijn daarvoor de geschikte personen?
  • wat levert Het Nieuwe Werken u op in termen van bijvoorbeeld bezuinigingen, productiviteitsverbetering en cultuurverandering?
  • wat draagt Het Nieuwe Werken bij aan duurzamer ondernemen?

inspireren

vernieuwen

vitaliseren

veranderen

 every expercience you have is designed to make you stronger