Spreker: wat en hoe

Kennis delen en inspireren

Als founding father van Het Nieuwe Werken en bedenker van begrippen als flexplek en activiteit gerelateerd werken heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het veranderen van organisaties en het innoveren van werkstijlen. Bij meer dan tweehonderd organisaties (kantoren, scholen en ziekenhuizen) heb ik vanuit een integrale samenhang betekenis gegeven aan de fysieke, virtuele en sociale werkomgeving. Die kennis en ervaring stel ik graag beschikbaar als spreker, panellid of discussieleider. Bel me gerust of stuur me een mailtje.

Mijn bijdrage kan zich uitstrekken over een breed scala van onderwerpen.
Leiderschap, verandermanagement, cultuurverandering, activiteit gerelateerd werken, toekomstgericht werken, werken op afstand, telewerken, duurzaamheid, terugdringen van het fileverkeer, vernieuwing in de architectuur, kostenbesparing, huisvesting, de kansen van ICT, kantoor of ziekenhuis van de toekomst, communicatie, van papier naar digitaal, arbeidsvreugde, werkplezier, vernieuwing, vitaliseren, samenwerken en kennisdelen. Allemaal aspecten die voortvloeien uit het integrale en holistische karakter van mijn benadering van Het Nieuwe Werken.
spreker

panellid

discussieleider