Aanpak

Het is voor mij een uitdaging om organisaties te helpen om de potentie van Het Nieuwe Werken manifest te maken. Een beproefde methode en een procesmodel vormen de basis voor een projectaanpak. Hieraan toegevoegd: gedegen ervaring en een enorme dosis creativiteit die voortkomt uit mijn vernieuwingsdrang.

Betekenis geven

Allereerst laat ik aan de hand van eigen best practices zien wat Het Nieuwe Werken kan betekenen op het vlak van kostenbesparing, productiviteitsverhoging, cultuurverandering en duurzaamheid. Er kunnen echter ook andere redenen zijn om de potentie van Het Nieuwe Werken te onderzoeken, zoals (de wens tot) vitaliseren, verandering van huisvesting, groei of krimp, verantwoorder werken, betere communicatie, kennisdeling, samenwerking of het optimaal gebruik van technologische mogelijkheden.
best practices

resultaten

onderzoeken

Samen op reis

Ik neem de leiders van de organisatie graag mee op reis. Samen ontwikkelen we een roadmap voor de toekomstige manier van werken. Ik laat zien wat de organisatie ervoor moet doen om een nieuwe werkstijl te ontwikkelen en welke middelen nodig zijn voor de invoering. De haalbaarheid in financiƫle en verandertechnische zin zet ik helder uiteen in een business case.

roadmap

toekomstige manier van werken

haalbaarheid

Thema's, issues

Tijdens de reis naar de integrale, holistische aanpak van Het Nieuwe Werken komen vele zaken aan de orde zoals huisvesting, architectuur, bouwproces, programmamanagement, digitaal werken (van papier naar digitaal), nieuwe vaardigheden, leiderschap, cultuurverandering, duurzaamheid, verandermanagement, creativiteit, de klant, de medewerker, ICT, informatie- en kennismanagement, trends, sense of urgency, business case, communicatie, besparing en vitaliseren. Samen ontwikkelen we via het Nieuwe Werken samenhang in deze issues.
veranderen

duurzamer

vitaliseren

vernieuwen